Видео - AARZOLA-KARATE Сенсэй А. Арзола, И. Поздняков,А. Ефременко,А. Ходаков, Р. Ходаков работа на лапах

 
AARZOLA-KARATE Сенсэй А. Арзола, И. Поздняков,А. Ефременко,А. Ходаков, Р. Ходаков работа на лапах

Видео - Спорт

640 x 480, 30 MБ, 9:8
AARZOLA-KARATE работа на лапах